Grænfáninn


Hvað er Skóli á grænni grein?

Haustið 2005 var Tjarnarsel skóli á grænni grein og steig skrefin 7 í vinnu í átt til Grænfánans sem er viðurkenning Landverndar um vinnu að umhverfismálum í leikskólanum. Grænfáninn var afhentur formlega í fyrsta sinn þann 17. ágúst 2007, í tilefni þess að leikskólinn átti 40 ára afmæli. Hann var afhentur í annað sinn í ágúst 2009 og í þriðja sinn í desember 2011.

Skrefin sjö í átt að Grænfánanum

Umhverfisnefnd
Umhverfisnefnd starfar við skólann og skipuleggur og stýrir verkefninu. Í nefndinni sitja fulltrúar nemenda, kennara, ræstingafólks, foreldra og skólasjórnenda. Nefndin starfar eftir lýðræðislegum leikreglum og nemendur eiga að hafa þar mikið vægi. Nefndin heldur reglulega fundi, þar séu skráðar fundargerðir og séð til þess að nemendum sé leiðbeint um hlutverk sitt. Þannig gegnir umhverfisnefndin mikilvægu hlutverki í kennslu í lýðræðislegum vinnubrögðum og lífsleikni.

Mat á stöðu umhverfismála í skólanum
Meta skal söðu umhverfismála í skólanum t.d. með aðstoð sérstaks gátlista. Matið á að ná til fjölmargra þátta. Nauðsynlegt er að sem flestir taki þátt í matinu.

Áætlun um aðgerðir og markmið
Þær upplýsingar sem matið veitir eru notaðar til að gera áætlun um aðgerðir og forgangsraða þeim í samræmi við raunhæf markmið um umbætur í umhverfismálum skólans.

Eftirlit og endurmat
Stöðugt eftirlit og endurmat á að tryggja að settum markmiðum séð náð, þau viðurkennd og þeim fagnað og ný markmið sett. Þessi þáttur á einnig að tryggja stöðuga umhverfismenntun í skólanum.

Námsefnagerð og verkefni
Flestir nemendur fá markvisst nám í samræmi við þemun t.d. orku, vatn og úrgang. Allur skólinn tekur mið af verkefninu t.d. með því að spara vatn, flokka úrgang og minnka rusl. Byggja skal námskrá eftir því sem við á og bæta viðeigandi þáttum inn í skólanámskrá í samræmi við umhverfisstefnu.

Að upplýsa og fá aðra með
Skóli með umhverfisstefnu hefur áhrif út á við, á sveitastjórnir, fyrirtæki og samfélag í samræmi við Staðardagskrá 21. Skólarnir eru hvattir til að tengjast öðrum stofnunum til að læra af reynslu þeirra og sérþekkingu. Skólarnir eru einnig hvattir til að hafa samfélagið umhverfis í huga við gerð markmiða. Alls kyns opnar sýningar á verkefnum nemenda og kynningar í skólanum eða í fjölmiðlum og upplýsa samfélagið um framgang verkefninsins.

Umhverfissáttmáli
Skólanum er settur umhverfissáttmáli sem lýsir í stuttu máli markmiðum skólans og nemenda. Mikilvægt er að sáttmálinn sé unninn í samvinnu allra sem að skólanum standa og hann sé vel kynntur innan skóalns og utan.

Þegar því marki er náð fá skólarnir leyfi til að flagga Grænfánanum næstu tvö árin, en sú viðurenning fæst endurnýjuð ef skólarnir halda áfram sínu góða umhverfisstarfi og bæta við nýjum áherslum.

Hvað er Grænfáni?

Grænfáninn er umhverfismerki fyrir skóla. Allir skólar geta sótt um Grænfánann og fá þá að taka þátt í verkefnum sem miða að því að efla vitund nemenda, kennara og annara starfsmanna skólans um umhverfismál. www.landvernd.is hefur umsjón með Grænfánanum á Íslandi.

Til að byrja á verkefninu þurfa skólar að sækja um að verða skóli á grænni grein. Skólar á grænni grein er alþjóðlegt verkefni til að auka umhverfismennt og styrkja umhverfisstefnu í skólum.

Grænfánaskýrsla 2013.


© 2016 - 2019 Karellen