Karellen
Gjaldskrá leikskóla í Reykjanesbæ.

Tímagjald 3.342 kr. miðað við 8 klst. á dag
Tímagjald (milli 16 og 17) 5.042 kr.
Forgangshópar tímagjald 2.518 kr. miðað við 8 klst. á dag
Lágmarkstími 4 klst.
Hámarkstími 8.5 klst.
Forgangur og/eða niðurgreiðslur leikskólagjalda fyrir eitt og / eða öll eftirtalin atriði:
Börn einstæðra foreldra
Börn þar sem annað foreldri er í fullu dagnámi (15/30 ein á önn)
Börn sem búa við félagslega erfiðleika eða erfiðar heimilisaðstæður
Foreldrar sem eiga barn undir leikskólaaldri og annað á leikskóla eiga rétt á systkinaafslætti að loknu fæðingarorlofi.
Beiðnir eru afgreiddar hjá leikskólafulltrúa og skal umsóknin endurnýjuð árlega fyrir 31. ágúst. Leikskólarýmum er úthlutað eftir aldri barna.
Fjölskylduafsláttur er eingöngu af tímagjaldi.
- fyrir annað barnið er greitt 50%
- fyrir þriðja barnið er frítt
- fyrir fjórða barnið er frítt

Matargjald leikskólabarna

Gjaldið skiptist á eftirfarandi hátt:
Morgunhressing 2.245 kr. á mánuði
Hádegismatur 4.393 kr. á mánuði
Síðdegishressing 2.245 kr. á mánuð

© 2016 - 2023 Karellen